Arkivskåpen i Svenska salen på Skissernas Museum. Foto: Åke E:son Lindman

Information till våra besökare med anledning av coronaviruset

Välkommen till Skissernas Museum!

Museet är öppet och vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens råd och riktlinjer gällande COVID-19. Du behöver inte förboka ditt besök, vi räknar besökare som går in och ut för att säkerställa att kravet på 10 kvadratmeter yta per person uppfylls. Vi har krav på vaccinationsbevis vid samtliga programpunkter och evenemang. Här hittar du information om hur du laddar ner ditt vaccinationsbevis.

Tillsammans skapar vi en trygg museiupplevelse!


Museet följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vidtar följande åtgärder för att minska risken för smittspridning:

– Vi räknar antalet besökare som går in och ut. I våra utställningslokaler får det vistas max 123 personer enligt den nya pandemilagen.

– Vi uppmanar våra besökare att visa omtanke och hålla ett respektfullt avstånd till varandra och museets personal.

– Extra städning av utsatta ytor görs dagligen och handsprit placeras på utvalda platser.

– Vi ber ödmjukt att du som besökare precis som vi som arbetar på museet följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma vid sjukdom.

Museet fortsätter att noga följa utvecklingen av coronaviruset covid-19 och är beredda att göra ändringar i öppethållandet och verksamheten om situationen kräver det.


Lyssna till Skissernas Museums audioguide

Just nu har vi en begränsad program- och visningsverksamhet men med vår audioguide kan du få en guidad tur i våra utställningar när som helst. Audioguiden kan enkelt laddas ner som en app till din egen smartphone.

Läs mer om museets audioguide

Om du vill kan du ta del av konsten i våra samlingar och andra delar av vår verksamhet i museets digitala kanaler.
Här hittar du museets digitala utbud