Arkivskåpen i Svenska salen på Skissernas Museum. Foto: Åke E:son Lindman

Information till våra besökare med anledning av coronaviruset

Välkommen till Skissernas Museum!

Du är varmt välkommen att besöka Skissernas Museum! Museet fortsätter att noga följa utvecklingen av coronaviruset covid-19 och är beredda att göra ändringar i öppethållandet och verksamheten om situationen kräver det.
Tänk på att även i fortsättningen stanna hemma om du känner dig sjuk.


Lyssna till Skissernas Museums audioguide

Just nu har vi en begränsad visningsverksamhet men med museets audioguide kan du få en guidad tur i våra utställningar när som helst. Audioguiden kan enkelt laddas ner som en app till din egen smartphone.

Läs mer om museets audioguide

Om du vill kan du ta del av konsten i våra samlingar och andra delar av vår verksamhet i museets digitala kanaler.
Här hittar du museets digitala utbud