Tillgänglighet

Vi vill att Skissernas Museum ska vara tillgängligt för alla och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår tillgänglighet. På denna sida hittar du information om tillgängligheten på museet och en tillgänglighetsredogörelse av webbplatsen.

Har du frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss på info@skissernasmuseum.lu.se.

Tillgänglighet på museet

Rörelsehindrade kan enkelt besöka hela museet förutom bryggan i Svenska salen, som endast nås via trappor. Rullstol och fällstolar finns till utlån. En toalett som uppfyller krav på tillgänglighet finns på bottenplan i entrén och det finns hiss mellan våningsplanen.

Parkering
Parkeringsplatser för dig med tillstånd för rörelsehindrade finns i nära anslutning till entrén.

Rullstol och fällstol
Rullstol finns att låna. Fråga personalen i entrén.
Fällstolar finns att låna i anslutning till utställningarna.

Ledsagare
Ledsagare till funktionsnedsatt person har fri entré till museet.

Hörhjälpmedel
I Birgit Rausings sal finns ett trådlöst IR-system. Kontakta personalen i entrén för att hämta ut mottagare med halsslinga(teleslinga) och sätt hörapparaten i T-läge.

Förvaringsskåp
Låsbara skåp finns i vid entrén.

Barnvagnar och skötrum
Det går bra att ta med sig barnvagn in i museet. Skötrum finns på den tillgängliga toaletten.

Djur
Endast ledarhund är tillåten på museet.

Gratis internetuppkoppling
Vi erbjuder våra besökare gratis Wi-Fi. Kontakta personal i receptionen för inloggningsuppgifter.

Tillgänglighetsredogörelse – skissernasmuseum.se

Skissernas Museum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På den här webbsidan beskriver vi hur skissernasmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

  • Vissa bilder har inte en beskrivande alt-text.
  • Det finns länkar där texten har för låg kontrast.
  • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte är tydligt var länken går.
  • Det finns äldre PDF-dokument som inte är formaterade enligt normen för tillgänglighet.
  • En del videoklipp som finns på webbplatsen eller som länkas till från webbplatsen saknar textning. Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.
  • På vissa sidor på webbplatsen kan det finnas avsteg från en korrekt rubrikstruktur.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från skissernasmuseum.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på info@skissernasmuseum.lu.se.

All inkommen e-post läses, men svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi är medvetna om att webbplatsen har brister och strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna och meddela följande:

  • om det gäller hela webbplatsen eller en specifika sida (ange gärna vilken)
  • vad du försökte göra
  • vad som gick fel

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning – digg.se

Oskäligt betungande anpassning
Skissernas Museum åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll:

Bilder
En stor del av innehållet på skissernasmuseum.se är bilder av konstverk. Att skriva bra beskrivande alt-texter för samtliga bilder kommer därför att kräva mycket arbete vilket museet inte har hunnit slutföra innan 23 september 2020.
Vår ambition är att konstsamlingen ska vara så tillgänglig som möjligt och vi jobbar på att hitta lösningar.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skissernasmuseum.se.

Vi har använt webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.

Den senaste bedömningen gjordes 6 maj 2021.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 3 augusti 2021.