Det som rör oss - Ett performativt Laboratorium i teckenspråkets universum

Scenkonstgruppen Kollaborativet från Malmö gästar Skissernas Museum med ett performativt laboratorium som vänder sig till alla - döva och hörselskadade såväl som hörande.

Det som rör oss - ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum är en visuell, taktil och kroppslig upptäcktsresa där besökarna bjuds in att leka med svenskt teckenspråk i magiska rum.

Utöver den sinnliga upplevelsen vill Kollaborativet väcka funderingar omkring språk och kommunikation samt nyfikenhet inför svenskt teckenspråk. Som komplement till upplevelsen delas ett tryckt material ut med möjligheter till fördjupning. Det performativa laboratoriet har arbetats fram tillsammans med teckenspråkiga barn och vuxna.

Upplevelsen vänder sig till alla från 7 år - döva, hörselskadade såväl som hörande och personer med funktionsvariationer.

28 - 29 oktober samt 4 – 5 november kl. 12.30 och 15.00
Varar i ca. 80 min och rymmer ca. 25 personer
Boka plats på info@skissernasmuseum.lu.se eller +46 46 222 72 83

Det som rör oss är producerat av Kollaborativet med stöd av Arvsfonden, Kulturrådet, Kultur Skåne, Lunds kommun och Sparbanksstiftelsen Finn. För mer information och kontaktuppgifter se www.kollaborativet.se

Upcoming events