Guidad visning på engelska

Guidad visning, på engelska, av museets utställningar. Ingår i entrébiljetten.

Upcoming events