Konstberättelser: Resandets konst

Konstnärer har i alla tider rest ut i världen för att se sig omkring och hämta ny inspiration till sina konstnärskap och kreativa processer! Men resande kan ske på olika sätt – det kan också vara en inre resa. Välkommen till en konstberättelse om resor i en tid där både pandemin och en ökad miljömedvetenhet har fått många att ompröva sin syn på resande!

Upcoming events