Konstberättelser: Textil

Fri entré som en del av Kulturnatten.


Välkommen på en guidad visning där vi fördjupar oss i textil som offentlig konst!

Konstberättelser: Textil

Textil finns överallt omkring oss – i våra hem och offentliga miljöer. Vilken roll har den textila konsten spelat i utformningen av våra offentliga rum? Hur har trender, samhällsförändringar och politiska beslut påverkat textilkonsten? Hur påverkar det textila materialet den kreativa processen? Och behöver en konstnär ha textila hantverkskunskaper för att skapa textila verk? I Skissernas Museums samling och i den tillfälliga utställningen Andreas Eriksson – Vävnader, skisser, tittar vi på exempel på textilkonst som kombinerar samtidskonst, hantverk och kulturhistoria, som mjukar upp hårda miljöer och som tänjer på föreställningar om vad textilkonst egentligen kan vara.

Om Konstberättelser

Vill du lära mer om konst? Om de historier konsten kan berätta – kanske om en person, om samhället, om en tid eller plats. Konstberättelser är en serie specialvisningar där Skissernas Museums pedagoger ger biografiska, tematiska och historiska inblickar i konsten utifrån museets samlingar och tillfälliga utställningar.

Upcoming events