Livestream! Roxy Farhat: Samtal och online-streaming av videoverket Säj något snällt F#TTA!

Vem får bestämma över vilka berättelser som får ta plats i stadens offentliga gestaltningar?

Plattform KcSyd, Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Skissernas Museum presenterar en online-streaming av Roxy Farhats videoverk Säj något snällt FITTA!, samt ett efterföljande samtal mellan Farhat, konstkritikern, redaktören och forskaren Frida Sandström och curatorn Marianna Garin. Samtalet sker på Skissernas Museum utan publik, men live-streamas via Plattform KcSyds YouTube-kanal.
Samtalet sker på svenska.

Varmt välkomna!

Se live-stream 18 februari kl. 19.00–20.30 på Plattform KcSyds YouTube-kanal


ROXY FARHAT
SÄJ NÅGOT SNÄLLT FITTA!

Video, 19:26, 2020
Ett verk om konstens roll, möjligheter och begränsningar i det offentliga rummet. En diskussion uppstår mellan curatorn och konstnären om lämpligheten av en titel till ett tillfälligt offentligt verk och huruvida den titeln går att använda i ett så kallat utsatt område.


ACAB! → ETT SAMTAL OM KONSTNÄRLIG FRIHET OCH BESTÄLLARENS ROLL OCH MAKT I DEN OFFENTLIGA KONSTEN
ROXY FARHAT I SAMTAL MED MARIANNA GARIN OCH FRIDA SANDSTRÖM

När konstnären Roxy Farhat fick förfrågan att skapa ett videoverk till en offentlig plats i Bredäng, en förort till Stockholm, angav hon verktiteln ACAB (en förkortning för All Cops Are Bastards, en slogan som vanligtvis används som en manifestation mot polisvåld). Kort därefter blev hon kontaktad av projektets curator, som meddelade att beställaren inte godkände titeln då de ansåg att den uppmuntrade till vandalism och våld.
Utifrån videoverket Säj något snällt FITTA! möts Roxy Farhat, Marianna Garin och Frida Sandström på Skissernas Museum för att i ett online-streamat samtal tala om konstnärlig frihet och beställarens roll och makt i den offentliga konsten.


MEDVERKANDE

Roxy Farhat (f. 1984 i Tehran) arbetar som konstnär och filmskapare. I verk som rör sig mellan dokumentär, videokonst och performance utforskar hon teman kopplade till antirasism, intersektionell feminism och deltagande, ofta med en stor dos humor. För närvarande arbetar hon på en dokumentär långfilm i samarbete med dokumentärfilmaren Göran Hugo Olsson. Filmen, La Société du Spectacle, är baserad på Guy Debords bok från 1967 och beräknas ha premiär 2021.

Frida Sandström är skribent och konstkritiker, baserad i Köpenhamn. Hon är doktorand i modern kultur vid Köpenhamns universitet och medlem i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp. Som forskare skriver Frida om relationen mellan social kritik och konstkritik, med fokus på den sociala reproduktionens implikationer för det estetiska omdömet. Sandström har publicerats i svenska och internationella dagstidningar, tidskrifter, publikationer och antologier. Sandström har tidigare skrivit om Farhat i Frieze Magazine 2019 och i Camera Austria 2020.

Marianna Garin är konstvetare och frilanscurator. Hon bor och verkar i Berlin, Stockholm och Buenos Aires. Hon arbetar med offentliga konstuppdrag främst åt Statens Konstråd samt ingår i gruppen för stadsutvecklingsprojektet Hohenschönhausen-Lichtenberg i Berlin. Tidigare intendent för offentlig konst vid Gävle Konstcentrum samt föreläsare vid Universidad Di Tella, CCEBA Centro Cultural España och Centro Cultural Rojas och Universitetet i Buenos Aires. Hon är även verksam som skribent, utställningsproducent, konstkonsult och researcher både i Sverige och internationellt.


OM ARRANGÖRERNA
Plattform KcSyd är en nystartad, konstnärsdriven organisation som verkar för att stärka och tillgängliggöra konstens och konstnärernas roll i de offentliga rummen.
Konstnärernas Riksorganisation (KRO) företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige, och arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.


Samtalet genomförs med generöst stöd från Malmö Stad och Radisson Blu.


Upcoming events