Tvilling: En textskulptur av Freja Andersson, Bianca Maria Barmen, Britta Olsson och Erik Peters

Tvilling är ett interdisciplinärt performanceprojekt som involverar ljud, rörelse, text, skulptur och videoprojektioner.

Verket tar sin utgångspunkt i en text av skulptören Bianca Maria Barmen. Texten kretsar kring hennes egna erfarenheter av nära släkt och vänner som förlorat ett tvillingsyskon under våldsamma och oväntade omständigheter.
Arbetet med Tvilling inleddes 2017 och har sedan dess tagit plats i ett antal vitt skilda rum. Varje uppförande skapas utifrån mötet mellan texten och platsen och med skissens öppenhet som ledstjärna.

Den här versionen av Tvilling är särskilt skapad för Birgit Rausing-salen på Skissernas museum. Publiken ligger ner på kuddar och kan följa det som händer i det svävande spegeltaket. Det finns också möjlighet att ta del av föreställningen från vanliga sittplatser.
Coronapandemins särskilda förutsättningar har färgat iscensättningen på Skissernas museum som tar vara på den intimitet och närvaro som ett begränsat antal publikplatser kan skapa. Medverkande: Freja Andersson, Bianca Maria Barmen, Britta Olsson och Erik Peters.

Duration: Ca 20 minuter.Med stöd av Kulturrådet

Upcoming events