Samtal: Konsten som själens näring och medicin

Entréavgift till museet.
Fri entré för studenter, unga under 25 och anställda vid Lunds universitet.

Konsten som själens näring och medicin
Ett samtal om konstens roll i psykiatrin och annan vård idag

Vilken roll kan konstnärligt skapande och estetiska upplevelser spela i psykiatrin och annan vård? Konsten har i århundraden betraktats som ett uttryck för själens rörelser. Vi vet alla att konsten kan beröra oss på djupet. Idag forskas det mycket om konstens hälsoeffekter. De olika konstarterna integreras alltmer i psykiatrisk och annan vård. Vad säger forskningen om konstens påverkan på vårt inre? Kan man identifiera vad det är i konstupplevelsen som har positiva effekter? Finns det också risker och baksidor? Hur kan humanistisk och medicinsk kunskap samspela? Och vad säger erfarenheterna från konst i vården om vårt förhållande till det estetiska i livet generellt?

Kvällen inleds med korta anföranden av två inbjudna talare:

Birgit Wandahl Bundesen, överläkare på Psykiatriskt center Amager och föreståndare för Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed, Köpenhamn.
Elisabeth Punzi, docent vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, psykolog och specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi.

Därefter följer ett samtal lett av Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet.

Upcoming events