Samtal om konst och vetenskap #1: Jonna Bornemark

Välkommen till det första samtalet i en ny seminarieserie om konst och vetenskap! Den nya seminarieserien om konst och vetenskap riktar sig mot samtliga ämnesområden och delar av universitetet, och är ett av flera kommande initiativ som ska utveckla och synliggöra kulturverksamheten inom LU. Seminarieserien är ambulerande och kommer att äga rum på olika platser vid universitetet.

Gäst 29/9: Jonna Bornemark, professor i filosofi
Moderator: Johannes Persson, dekan vid HT-fakulteterna

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns högskola och författare till boken Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda omdömet (2020). Jonna inleder med en föreläsning om konstens roll i samhället och knyter det till vårt omdöme och bildningsbegreppet. Hur odlar vi vår omdömesförmåga? Och hur förhåller vi oss till allt det vi inte vet?

Efter föreläsningen samtalar Jonna Bornemark med HT-fakulteternas dekan Johannes Persson, om huruvida konsten och det sinnliga kan få spela en större roll i dagens samhälle och utbildning. Samtalet kommer också att beröra existentiell hållbarhet.

Agenda

09:00 Incheckning och kaffe
09:30 Introduktion till Samtal om konst och vetenskap av Christian Skovbjerg Jensen
9:40 Föreläsning av Jonna Bornemark
10:10 Samtal mellan Jonna Bornemark och Johannes Persson
10:40 Frågor och öppen diskussion

Välkommen att delta på Skissernas Museum, ingen föranmälan krävs.
Du kan också delta online via denna länk: https://vimeo.com/606406560


Mer info:

För flera av världens främsta universitet är konstnärlig och kulturell verksamhet en självklar och oumbärlig del av profil- och kunskapsbildning, med framträdande konstnärer och starka kulturverksamheter knutna till universitetet.

Vid Lunds universitet finns stor kompetens och omfattande verksamheter inom de konstnärliga, kulturella och kulturinriktade områdena. Det finns potential att ytterligare utveckla möjligheterna till samverkan samt tydliggöra kulturverksamhetens betydelse.

Läs mer om seminarieserien
Följ LU:s kulturutbud i sociala medier: #lukultur

Boka in!

Nästa samtal om konst och vetenskap kommer att äga rum på det nya visualiseringscenter Wisdome i Malmö i November. Det blir en paneldiskussion om erfarenheter och reflektioner från det nya artist in residence-programmet på ESS Nanocosmic Investigations där konstnärer och forskare samarbetar.

Upcoming events