Skissfestival

Entréavgift: 185 sek, gäller för en eller båda dagar. Lunch ingår i priset. Föranmälan via Billetto.se
Välj vilken av dagarna du vill besöka. Vill du anmäla dig till båda dagarna får du göra det i två omgångar. Du betalar entréavgift på plats.

Skissfestival är ett initiativ av Pernilla Glaser Boiler, Skissernas Museum, K3 Malmö Universitet, Arkitektskolan vid Lunds universitet, Förnyelselabbet SVID, Form/Design Center och Konstfack och genomförs i samarbete med Skånes Dansteater och Malmö Konsthall.

Skissfestival erbjuder en plattform för att undersöka och dela erfarenheter kring skissen som metod, kvalitet och perspektiv i gränssnitten mellan konst, pedagogik och samhällsutveckling.

Utan skissen finns inget skapande. Att testa, kludda och pröva är hur tankar och idéer utvecklas, hur material uppstår och aktiveras och hur samspel med andra kan utforskas och förstås. Vad betyder det att göra en skiss? Vilka sätt finns det att utveckla skissande som process i olika rum och vilka kvaliteter har skissen?

I två dagar upplever, undersöker och delar vi erfarenheter om hur skissen kan ta plats som lärande och i utforskande. Vad är möjliga skiss-metodiker i konst och design? Hur kan skissen som utkast, något preliminärt eller en enkel prototyp skapa ett utrymme för förhandlingar och nya överenskommelser? Vad betyder det att skissa med kroppen? En skissmiljö utmanar normer för hur utveckling och information ska hanteras. Där kan material, rum, språk och kropp växelverka i olika sätt att utveckla och dela ett idéarbete.

Skissen erbjuder metoder och tankemodeller kring hur vi hanterar ovisshet och komplexitet. Genom skissande möter vi den öppna reflektionen och modet att vara i ett gemensamt omprövande. Skissen visar oss på mellanrummen, skav och krockar som kan bli meningsfulla och en testmiljö som strävar bortom en polariserad syn på rätt och fel.

Under skissfestivalens två dagar erbjuder forskare, pedagoger, konstnärer och deltagarna upplevelser, föreläsningar och samtal kring hur arbete med skiss kan se ut och fungera.

Programmet kommer att uppdateras löpande.

Upcoming events