Söndagsverkstad – Ljus och skugga

Entréavgift till museet. Fri entré för en medföljande vuxen!
Fri entré för studenter, unga under 25 och anställda vid Lunds universitet.

Materialavgift 35 kr/barn.
Drop-in mellan kl. 13–15.

Skapa med ljus och skugga

Skuggorna är något som vi oftast inte tänker på, men utan skuggor skulle många konstverk upplevas som platta och svåra att tolka. Vi tittar på konstverkens skuggor och hur de hjälper oss att se det ljusa. I verkstaden arbetar vi fram skuggor och ljus i svart och vitt med kol, bläck och skrapkartong.

Från 5 år och uppåt.

Upcoming events