Plaza Vieja, 2005. Pop-Up Book. Digital print on paper. Mixed media. Estudio Carlos Garaicoa. Photo Credits: Irelio Alonso

Stafettvisning – 2 x visning

Fri entré

Tillsammans med Lunds Konsthall visar Skissernas Museum just nu Carlos Garaicoas ”…en gränslös verklighet som evighetens trädgårdar…”
För dig som vill få en helhetsbild av hans konstnärskap gör vi nu en specialvisning som startar på Lunds Konsthall och fortsätter, efter en gemensam promenad, på Skissernas Museum.

Efter visningen bjuder vi på kaffe och kaka Birgit Rausings sal. 

Carlos Garaicoas utställning visas fram till den 2 februari. Läs mer om utställningen Carlos Garaicoas ”…en gränslös verklighet som evighetens trädgårdar…”.

Upcoming events