Temavisning: Konst och hälsa

Att konst och kultur har en läkande effekt visste redan de gamla grekerna. Idag har vi forskningsresultat som pekar på konstens positiva verkan. Konstupplevelser kan minska risken för depression och öka kroppens motståndskraft mot infektioner och autoimmuna sjukdomar. Konst kan alltså vara såväl hälsoförebyggande som helande. Men hur har konstnärer själva sett på livets olika faser, hälsa och ohälsa? Och hur tänker konstnärer när de skapar verk specifikt för vårdmiljöer? Välkommen på en temavisning om konst och hälsa!

Upcoming events