Temavisning med studentguide Johan K. Jensen

Temavisning om natur och konst med Johan K. Jensen, masterstudent i Conservation Ecology, Lunds universitet

Hur påverkar konst vår bild av naturen? Och när blir natur till konst? I den här visningen utforskar vi den djupa och ofta komplexa relationen mellan konst och vår kanske största källa till inspiration, naturen.

Upcoming events