Temavisning med studentguide Maria Lindahl

Platsens betydelse för konsten - temavisning med Maria Lindahl som studerar till Civilingenjör Väg och Vatten, Lunds Tekniska Högskola

Hur påverkar platsen konsten? Och hur påverkar konsten platsen? Under visningen diskuteras hur Skissernas museum har växt fram som byggnad i förhållande till konsten och vi studerar några olika verk där platsen och konsten har samspelat på olika sätt.

Under hösten 2017 genomför Skissernas Museum ett pilotprojekt som går ut på att engagera studenter från olika fakulteter vid Lunds universitet som guider på museet. Inspiration kommer från Harvard Art Museums som med stor framgång arbetar med studentguider i sin verksamhet. Genom att engagera studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon och museet kan erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse. 


Upcoming events