Temavisning "Motståndets skisser"

Temavisning med Karl Månsson som läser till kandidatexamen med historia som huvudämne, Lunds universitet.

Motståndets skisser
I den här visningen går vi igenom hur motstånd mot moderniteten och samhället manifesterats under 1900-talet. Under en tid i västvärlden då utvecklingen gått framåt i en oerhört snabb takt har detta framåtskridande mött hård kritik. Hur har konstnärer i olika delar av världen hanterat detta? Vilken vision har de velat förmedla med sina verk?

Upcoming events