Samtal: Urban Creativity Lund – Streetcorner

Samtal med Streetcorner!

Den ideella föreningen Streetcorner består av ett kollektiv av konstnärer, projektledare och visionärer som genom kultur, inspiration och möten vill skapa förutsättningar för att alla ska ha förmåga och utrymme att delta, utforma och påverka sin omgivning. Föreningen har gjort flera stora projekt, där offentliga muralmålningar skapats kollektivt tillsammans med boende och skolelever i närområdet. Där deltagarna är medskapare i hela processen, från skiss till färdig målning. Målningar på BRF Ida i Rosengård i Malmö (2020), Segenvång i Malmö (2021) och Jätteväggen i Trelleborg (2021) är några exempel. Föreningen har under åren utvecklat sina egna metoder som each one teach one, community-by-creativity och trust-the-process. Välkommen till ett spännande samtal om hur föreningen arbetar för att alla ska ha möjligheten att uttrycka sig i färg och form och att den offentliga miljön ska vara till för oss alla.

Mer info om projekt:https://www.streetcorner.se/projekt

Programmet är ett samarbete med Urban Creativity Lund, ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare med fokus på praktiker och fenomen som har potential att tänja på juridiska, moraliska och kulturella gränser genom att utforska alternativa sätt att använda och förstå staden.

Upcoming events