Workshop i Skulpturparken

Skapa tillsammans på målarplank i Skulpturparken!
I sommar inspireras museets skapande verkstad av utställningen The Return of Finsta. Vad kan street art och graffiti vara? Deltagarna målar fritt med olika färger. Sedan hittar vi tillsammans med museets pedagog olika figurer och former som vi tar fram med hjälp av konturer. Från färgkaos till berättande former.

För alla åldrar från 5 år.
Gratis och en del av Sommarlund!

The Return of Finsta

Upcoming events