Arkitektskolan: Urban Legends

Under kursen Gestaltningsprocess och prototyp prövar studenterna vid Arkitektskolan på Lunds universitet idéer, från skiss till relativt färdigt resultat genom gränsöverskridande arbeten. Varje år arbetar kursen med ett nytt tema och i år är temat Urban Legends (myter, historier och faktiska händelser i staden). Den här kvällen visas resultatet i Birgit Rausings sal.

Det engelskspråkiga begreppet ”urban legends” motsvaras på svenska närmast av ”vandringssägner”. Ibland använder man också ordet ”klintbergare”, efter etnologen Bengt Af Klintberg (som bl.a. har författat böckerna Råttan i Pizzan, Den stulna njuren och Glitterspray). En vandringssägen uppstår, förs vidare som ett rykte, för att senare ebba ut. Vandringssägner är berättelser i gränslandet mellan knappt trovärdiga händelser och rena fantasier. Inte sällan avspeglas fördomar om andra grupper i samhället än den som ryktesspridaren tillhör.

Olika berättelser erbjuder här en, i stort sett oändlig, inspirationskälla i formgivningsprocessen. I årets uppgift är detta tänkt att inspirera, driva fram och genomsyra arbetet från första skiss till färdig presentation. Studenternas arbeten blir också en kritisk granskning av myterna. Då de rör sig i ett gränsland, kommer det också att vara möjligt att arbeta med händelser som faktiskt inträffat, de omges ju ofta också av olika myter.

Tillsammans hjälps vi åt att skapa en trygg miljö på museet! Detta gäller vid samtliga evenemang:

- Kom i tid! Vi vill minska risken för trängsel.
- Tänk på att hålla avstånd till andra besökare och personal.
- Vi ber ödmjukt att du som besökare precis som vi som arbetar på museet följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma vid minsta misstanke om sjukdom.

Här kan du läsa mer om de åtgärder museet gör under coronapandemin.

Kommande evenemang