Att utvecklas inom befintlig ram – om förtätning i en medeltida stadskärna

Välkommen till ett samtal om utvecklingen av Lunds innerstad och våra gemensamma offentliga rum.

Stadskärnan är och har alltid varit hjärtat i staden. På torg och platser har vi mötts och utbytt tankar och varor. På gator och gränder har vi färdats på väg till annan plats eller till stadskärnan. Över tid har stadskärnans funktion och roll förändrats och ändrat karaktär. Under de senaste hundra åren har en kontinuerlig strukturomvandling pågått inom handel, service och livsmönster - nu ger digitalisering och nätverkssamhället omvandlingen en ny riktning. Det ställer krav på stadskärnan att finna en ny roll i den framtida staden.

Men hur ska då en medeltida stadskärna utvecklas på bästa sätt, när ramarna i form av den medeltida strukturen och värdefulla historiska miljöerna är satta? Vilka värden kan en tätare innerstad tillföra? Hur ser våra livsmönster ut framöver och hur kan stadsutveckling och de offentliga rummen bidra till att förstärka den livsmiljön vi vill åstadkomma i framtiden? Vilka frågor vill du ställa till expertpanelen – människor som dagligen arbetar med utvecklingen av Lunds innerstad? I panelen finns riksarkitekt Helena Bjarnegård, Lunds stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning, Johan Sundberg, arkitekt och Sofia Ulver som forskar inom konsumtionskulturteori. Lundaprofilen Mats Nilson kommer att leda samtalet.

Studerande och unga under 25 år fri entré. I övrigt ordinarie entré till museet. Se pris och rabatter

Kommande evenemang