Arkivbild, Jane Jacobs

Boksläpp: Jesper Meijling och Tigran Haas – Samhällsbyggandet som mysterium – Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier

Välkomna på boksläpp för Jesper Meijlings och Tigran Haas Samhällsbyggandet som mysterium – Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier. I boken tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker – vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Boken ges ut av Nordic Academic Press i Lund. 

Under kvällen medverkar medförfattarna Per Svensson, Dagens Nyheters politiska redaktör, och arkitekten Ebba Högström tillsammans med bokens redaktör Jesper Meijing och Patrick Amsellem, museichef på Skissernas Museum.

Per Svensson är politisk redaktör i Dagens Nyheter och författare. Han har tidigare varit seniorkolumnist på Sydsvenskans kulturredaktion och dessförinnan kulturchef på Expressen. Han är uppvuxen i Täby och flyttade till Malmö 1980. Svensson har i böcker som Storstugan (1996), Svenska hem (2002) och Malmö – världens svenskaste stad (2011) ägnat sig åt samspelet mellan ideologi, politik och stadsplanering och Jane Jacobs är en påtagligt närvarande inspirationskälla i hans arbeten. I Samhällsbyggandet som mysterium skriver Svensson om den politiska Jacobs i kapitlet "Den politiska Jacobs".

Ebba Högström är forskare, lärare och arkitekt. Hon är lektor i urbana studier vid institutionen för fysisk planering på Blekinge tekniska högskola, Karlskrona. Hennes forskning riktar sig mot planering, gestaltning och erfarenheter av byggda miljöer och landskap. Hon har fokus på samhälleliga institutioner och ett särskilt intresse för etnografiska metoder för att fånga subjektiva erfarenheter och analysera rumsliga upplevelser. Hon har publicerat bland annat Caring Architecture: Institutions and Relational Practices (2017) tillsammans med Catharina Nord. I Samhällsbyggandet som mysterium skriver Högström om att se staden som relationer i stället för fysiska objekt i kapitlet "Säger du trottoar en gång till...".

Jesper Meijling är forskare, författare och arkitekt. Han är verksam vid avdelningen för historiska studier och avdelningen för urbana och regionala studier, KTH. Meijling fokuserar bland annat på fenomenet marknadisering av offentliga verksamheter och tekniska system. Han har senast publicerat den uppmärksammade rapporten Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård? (2018) och tidigare Marknad på villovägar (2014). Meijling har skrivit om Jane Jacobs för svenska läsare, till exempel i boken Påståenden om framtiden (2008). I Samhällsbyggandet som mysterium skriver skriver Meijling om Jacobs kritik av New Public Management i kapitlet "Vad gör samhället hållbart?"

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor som har tolkats och debatterats intensivt.

Den tidiga berömmelsen verkar emellertid ha överskuggat fortsättningen på hennes författarskap trots att det sträcker sig fram till 2004. Jacobs breddade sitt tänkande till att omfatta samhällsbyggandet i dess vidaste mening från ekonomi och ekologi till politik och samhällsfilosofi. Hennes böcker tvingar läsaren att reflektera och vidga sitt synfält.

Jacobs är mer aktuell än någonsin i den ovissa värld vi möter idag. I Samhällsbyggandet som mysterium tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker – vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tecknar de medverkande – för första gången på svenska – en nära nog heltäckande bild av Jacobs verksamhet från 1930-tal till 2000-tal, och sätter in hennes arbeten i nutida kontexter. Boken utgör samtidigt en introduktion och guide till Jacobs författarskap som kan inspirera till vidare läsning och upptäckter.

Kommande evenemang