Installationsvy Coronasamlingen. Foto: Emma Krantz / Skissernas Museum

Samtal: Dekorativt och lätthängt – djärvt och komplext?

Entréavgift till museet.
Fri entré för studenter, unga under 25 och anställda vid Lunds universitet.

Välkommen till ett samtal om möjligheterna och utmaningarna i att samla konst för våra gemensamma rum. Anne Pira och Marie Bondeson, båda konstkonsulter på Statens Konstråd, ger sin syn på konsten och berättar om processen med att föreslå och placera konst på myndigheter. Ett samtal om hur de möter tankar, känslor och behov samt hur verken som de föreslår till arbetsplatser samspelar med verksamheternas innehåll och de som arbetar där.

Programmet är ett samarbete med Statens konstråd.

Om Statens konstråd
Statens konstråd producerar och verkar för att offentlig konst ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer. Deras arbete finns representerat i hela landet. Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig myndighet under Kulturdepartementets område för bildkonst, arkitektur, form och design. År 2021 fick Statens konstråd 25 miljoner kronor av regeringen för att förvärva ny konst. Satsningen var ett regeringsuppdrag som syftade till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.
I den aktuella utställningen Coronasamlingen – Statens konstråds nyförvärv 2021 visar Skissernas Museum ett urval av de mer än 500 konstverk av 350 konstnärer som Statens konstråd förvärvade.

Läs mer om utställningen Coronasamlingen – Statens konstråds nyförvärv 2021

Kommande evenemang