Föreläsning: Varför har universiteten en framtid?

Vilka hot och möjligheter finns för universiteten i framtiden? Föreläsning av De tre lärdas Sällskap i samarbete med Kungl. Fysiografiska Sällskapet.

Det finns något bärande i universitetens tusenåriga historia. Vad är det? Hur för vi det

vidare inför alla utmaningar från finansiering, digitalisering och globalisering? Vad lär oss historien? Kan vi samla oss till ett svar på frågan: Varför har universiteten en framtid – om de har det?

Dessa, och många andra frågor, kommer att diskuteras under denna debatt kring universiteten och akademins tradition och framtid. Möt forskare från olika discipliner i samtal och debatt.

Evenemanget är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och ingår i serien Åtta lundaaftnar, som anordnas av de lärda sällskapen och universitetshistoriska sällskapet i samverkan med Filosoficirkeln.

Kommande evenemang