Folkets hörna med Mats Kempe, Embla Martinsdotter och Nicole Jonsson

Folkets hörna - work in progress är en scen för skönlitterära texter under arbete. På Folkets hörna medverkar vid varje tillfälle tre författare, en som redan är etablerad och två som ännu ej givits ut på de etablerade förlagen. Varje författare läser upp ett kort utdrag ur ett pågående skrivprojekt och får sedan respons av två skrivpedagoger, som leder textsamtalen, de andra medverkande författarna och publiken.
På så vis får författarna en unik möjlighet att testa sina work in progress på andra och publiken en unik möjlighet att få insyn i, och påverka, en författares skrivprocess.

Medverkande:

- Mats Kempe
- Embla Martinsdotter
- Nicole Jonsson Wallin
- Therése Granwald och Johan Blomgren (Folkets hörna)


𝗦𝗮𝗺𝘁𝗮𝗹𝗲𝘁 𝗱𝗿𝗮𝗿 𝗶𝗴𝗮̊𝗻𝗴 𝗸𝗹 𝟭𝟴:𝟯𝟬!

Folkets hörna arrangeras med stöd av Region Skåne, Kulturrådet och Lunds Kommun

Kommande evenemang