Folkets hörna: Caroline Ringskog Ferrada-Noli och Tuva Herenui Richert

Fri entré!

Folkets hörna – arbete pågår, är en scen för skönlitterära texter under process. På Folkets hörna medverkar vid varje tillfälle två författare, en som redan är etablerad och en som ännu ej givits ut på de etablerade förlagen. Varje författare läser upp ett kort utdrag ur ett pågående skrivprojekt och får sedan respons av två skrivpedagoger som leder textsamtalen, de övriga medverkande författarna och publiken. På så vis får författarna en unik möjlighet att testa sina work in progress på andra och publiken får en unik möjlighet att få insyn i, och påverka, en författares skrivprocess.

Onsdag 14 september – Sara Mauritzon och Rebecka Linander
Onsdag 19 oktober – Ia Genberg och Selma Yousif Mesbah
Onsdag 9 november – Nina Pascoal och Anders Bern
Onsdag 7 december – Caroline Ringskog Ferrada-Noli och Tuva Herenui Richert

Folkets hörna arrangeras med stöd av Region Skåne, Kulturrådet och Lunds kommun.

Kommande evenemang