Foto: Sara Mac Key

 Folkets hörna: Hans Gunnarsson

Fri entré!

Folkets hörna – arbete pågår, är en scen för skönlitterära texter under process. På Folkets hörna medverkar vid varje tillfälle två författare, en som redan är etablerad och en som ännu ej givits ut på de etablerade förlagen. Varje författare läser upp ett kort utdrag ur ett pågående skrivprojekt och får sedan respons av två skrivpedagoger som leder textsamtalen, de övriga medverkande författarna och publiken. På så vis får författarna en unik möjlighet att testa sina work in progress på andra och publiken får en unik möjlighet att få insyn i, och påverka, en författares skrivprocess.

Kvällens författare är Hans Gunnarsson!
Hans Gunnarsson, född 1966, debuterade 1996 med novellsamlingen Bakom glas. Han har sedan dess skrivit ett flertal noveller och även flera uppmärksammade romaner och filmmanus.

Folkets hörna arrangeras med stöd av Region Skåne, Kulturrådet och Lunds kommun.

Kommande evenemang