Folkets hörna – Mats Kolmisoppi & Alve Rauer

Fri entré

Folkets hörna - arbete pågår är en scen för skönlitterära texter under process. På Folkets hörna medverkar vid varje tillfälle två författare, en som redan är etablerad och en som ännu ej givits ut på de etablerade förlagen. Varje författare läser upp ett kort utdrag ur ett pågående skrivprojekt och får sedan respons av två skrivpedagoger som leder textsamtalen. De får även respons av den andra medverkande författaren och av publiken. På så vis får författarna en unik möjlighet att testa sina work in progress på andra, och publiken får sällsynt inblick i och möjlighet att påverka en författares skrivprocess.

Kvällens medverkande:
– Mats Kolmisoppi
– Alve Rauer
– Therése Granwald och Johan Blomgren (Folkets hörna)

Folkets hörna arrangeras med stöd av Region Skåne, Kulturrådet och Lunds kommun.

Kommande evenemang