Målning av Björn Engdahl

Gränsens erfarenhet – erfarenhetens gräns

En kväll om andlig inspiration och konstnärlig kreativitet

Från antikens profeter till den moderna tidens konstnärer och diktare har den skapande människan ofta funnit sig vara föremål för en inspiration som hon själv inte är upphov till. Temat för den här kvällen är den skapande processen som den erfars av den skapande personen, en process som för vissa konstnärer varit oskiljaktig från en andlig eller mystisk resa. Kvällen inleds med en visning av museichef Patrick Amsellem av valda verk ur museets egna samlingar och följs sedan av ett samtal mellan Björn Engdahl, konstnär och dominikanbroder, samt Antoon Geels, professor i religionspsykologi.

Samtalet leds av Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi, och är kopplat till forskningsprojektet Öppningar mot det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället

18.30 - Visning Patrick Amsellem
19.30 - Samtal Jayne Svenungsson, Björn Engdahl och Antoon Geels

Projektet är finansierat av LMK-stiftelsen

Kommande evenemang