Hinterlands+

*Symposiet hålls på engelska

I gränslandet mellan själslig och rumslig förvandling på landsbygden i Sverige och Tyskland

Stadens förvandling påverkar idag landsbygden och bär ständigt med sig nya typer av aktiviteter, nya infrastrukturer och social omvandling i byar och små städer. För att bättre kunna förutse dessa snabbt framväxande nya förändringstrender måste europeiska landsbygdsområden tillämpa tvärvetenskaplig lägesanalys och satsa på transnationellt samarbete.
 
Detta är det andra symposiet för Hinterlands+, ett program initierat av LABLAB och finansierat av Goethe-institutet. Syftet är att göra en tvärvetenskaplig lägesanalys.

Landsbygden som förstörelse, nostalgi och återuppfinning: det tyska fallet
Det finns gott om ledtrådar för att förstå den tyska landsbygdens betydelse för det tyska samhället. Men ofta förbises de på grund av den väsentliga kulturella rollen tyska städer har, inte minst Berlin, Köln eller München.

Ändå finns det ett rikt arv som har en djup relation till landskapet: 1800-talets tyska romantiska landskapsmåleri, den tyska New Wave-biografen efter kriget, fotoskolan i Düsseldorf och återupplivningen av postindustriella landskap som aktiverades genom att kombinera industriell arkeologi och rekreation. Denna presentation förflyttar sig genom ett antal notoriska förändringar i det tyska landskapet i modern tid. Men den undersöker också hur det samtida landskapet fortsätter att förändras i relation till samtida kulturella uttryck i form av arkitektur, konst och film.

Talare: Peter Lang
Med 25 års erfarenhet av högre utbildning och som tidigare professor vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm, har Dr. Peter Lang utvecklat och genomfört kurser i arkitektur, design, teori och historia. Han har curerat stora internationella utställningar om Radikal italiensk arkitektur, designhistoria och stadsforskning. Han är också en aktiv medlem i det Rom-baserade  konstkollektivet Stalker och är grundare till forskningsplattformen R-lab NA, en tvärvetenskaplig och praxisinriktad plattform med fokus på samhället och den byggda miljön.

Partners: Skissernas Museum, SLU Alnarp och Institute for Sustainable Urbanism vid Technical University Braunschweig, Tyskland.
Moderator: Daniel Urey, chef för LABLAB.
Panel: Caroline Dahl, Director of Movium Think Tank på SLU

Studerande och unga under 25 år fri entré. I övrigt ordinarie entré till museet. Se pris och rabatter


Kommande evenemang