Bigert & Bergström, “Reverse Osmosis Plant”, 2013 © Bigert & Bergström. Foto / Photo: Jean-Baptiste Beranger

Introduktion till den aktuella utställningen

En kort introduktion till den aktuella utställningen med Bigert & Bergström - The Weather War.

Kommande evenemang