Arkivskåpet, Svenska salen. Foto Åke E:son Lindman.

Introduktion till musee

15–minuters introduktion till museet. Varje tis – fre 13.00. Introduktionen sker på svenska.

Kommande evenemang