Arkivskåpet, Svenska salen. Foto Åke E:son Lindman.

Introduktion till museet på engelska

En 15-minuters introduktion till museet och samlingarna på engelska.

Kommande evenemang