Konstberättelser: Konst i staden

Vill du lära mer om konst? Om de historier konsten egentligen berättar – kanske om en person, om samhället, om en tid eller plats. Konstberättelser är en serie specialvisningar där våra pedagoger ger biografiska, tematiska och historiska inblickar i konsten utifrån museets samlingar och tillfälliga utställningar.

Kvällens tema: Konst i staden
Vilken roll har konsten i staden? Hur tänker konstnärer när de skapar verk i eller inspireras av urbana miljöer? Har kanske konstnärerna stora utopiska stadsplaneringsplaner, eller vill de genom sin konst lyfta viktiga frågor på platser där många människor har chans att ta del av den? Välkommen på en temavisning i museets samlingar och tillfälliga utställning, som fokuserar på konst ute i stadsrummet och förutsättningar för konst i staden. 


Missa inte att Express Yourselfvår skapande verkstad för vuxna, är öppen före visningen! Här får unga och vuxna möjlighet att skapa och utforska sin kreativitet utifrån kvällens tema.


Torsdag 2 februari – Verkstad och visning: Konsten i staden

Torsdag 5 mars – Verkstad och visning: Konst och samhällsomvandlingar

Torsdag 16 april – Verkstad och visning: Bildberättande

Torsdag 14 maj – Verkstad och visning: Kollage


Studerande och unga under 25 år: fri entré. I övrigt ordinarie entré till museet. Se pris och rabatter.

Kommande evenemang