Framtidsveckan: Konstberättelser – Vad är ett genombrott?

Vad är ett genombrott i konstvärlden? Det kan röra sig om framgångar för nya visuella uttryck som tidigare kritiserats. Eller så påverkar nya upptäckter av material och tekniker konstens utveckling. En konstnär kan slå igenom med buller och brak. Men det kan också röra sig om omvärldens reaktion på konsten - sociala genombrott. Och hur sker genombrott i en konstnärs kreativa process, noggrant planerat arbete eller slump och tillfälligheter?

Välkommen på en konstberättelse där vi fördjupar oss i konstnärliga genombrott!

Fri entré!


Om Konstberättelser

Vill du lära mer om konst? Om de historier konsten kan berätta – kanske om en person, om samhället, om en tid eller plats. Konstberättelser är en serie specialvisningar där Skissernas Museums pedagoger ger biografiska, tematiska och historiska inblickar i konsten utifrån museets samlingar och tillfälliga utställningar.

Evenemanget är en del av Framtidsveckan 18-24 oktober 2021 vid Lunds universitet. Se veckans program här – lu.se/framtidsveckan.

Coronarelaterad information
I dessa tider värnar vi speciellt om alla deltagares säkerhet och hälsa och Framtidsveckan följer Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer. Evenemang, lokaler och logistik under veckan kommer att ta hänsyn till uppsatta coronarekommendationer. Vi uppmanar alla som känner minsta symptom på förkylning eller annan sjukdom att stanna hemma.

Skissernas Museum följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande coronaviruset.
Här kan du läsa mer om de anpassningar museet gör med anledning av pandemin.

Kommande evenemang