Lea Porsager, Gravitational Ripples. Foto / Photo Ricard Estay

Konstnärssamtal: Lea Porsager och Statens konstråd

Välkommen till ett samtal mellan konstnär Lea Porsager och curator Lotta Mossum från Statens Konstråd. 

Samtalet kommer att fokusera på arbetsprocessen och idéerna kring konstverket Gravitational Ripples, minnesmärket över offren för tsunamin 2004, som nyligen invigdes på Djurgården i Stockholm. Konstnären är inspirerad av vetenskapliga observationer av gravitationsvågor och tänkare som Karen Barad och Donna Haraway och betonar att vi är en del av en större sammanhängande organism och av kosmos.  Gravitational Ripples utgör en jordisk dubbelspiral där naturen själv är kärnan i det konstnärliga uttrycket. Besökaren erbjuds ett omslutande möte där flera sinnen aktiveras. Liksom sorgen följer konstverket tidens ebb och flod; det kan upplevas i ensamhet eller i sällskap, i tystnad eller i samtal. Ibland erbjuder det tröst; andra gånger inte. Men genom att följa årstiderna, är det alltid i rörelse, i ett tillstånd av omvandling.

Lea Porsager (f. 1981, Frederikssund, Danmark) har medverkat i ett stort antal internationella grupputställningar, som den 14:e Istanbulbiennalen (2015) och dOCUMENTA 13, Kassel (2012) och har haft  flera separatutställningar bland annat i New York, Berlin, Köpenhamn och Göteborg. I Porsagers konstnärskap kombineras på ett intresseväckande sätt spiritualism med naturvetenskap. Hennes arbeten är ofta inspirerade av kvantteori, esoterism och feministisk teori. Lea Porsager bor och verkar i Köpenhamn och är anställd som doktorand på Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet.

I samarbete med Statens konstråd.

Studerande och unga under 25 år fri entré. I övrigt ordinarie entré till museet. Se pris och rabatter

Kommande evenemang