Bild: Fernando Sánchez Castillo, Heavy Luggage. Foto: Kim Westerström / Skissernas Museum

Minne och monument: Föredrag med Ulf Zander

Entréavgift till museet. Förbokning krävsFörboka din plats på Billetto.se

Monument i de traumatiska minnenas tidevarv

Kring sekelskiftet 1900 uppfördes ett stort antal monument, framförallt i västerlandet men även på många andra håll i världen. De ideal och värderingar som präglade dåtidens monument har utmanats under senare år, med resultatet att flera har störtats eller magasinerats. Trots kritiken mot gamla monument reses nya. Hur ska vi förstå denna paradox?

Välkommen på ett föredrag med Ulf Zander, professor i historia vid Lunds Universitet!

I Minne och monument visas skisser och modeller till monument, minnesmärken och minnesplatser från 1900-talets början fram till idag. I tusentals år har människan uppfört minnesmärken och monument, framför allt över personer som av sin samtid, eller med andra epokers dominerande värderingar, har ansetts som framstående. Att uppföra monument är ett uttryck för makten att välja hur historien ska skildras. Vilka personer och händelser finns representerade i våra gemensamma rum och vilka berättelser har valts bort? Dessa frågor är mer aktuella än någonsin och den roll som monument och minnesmärken spelar är idag ett hett debattämne.


Ulf Zander, född 1965, är professor i historia vid Lunds universitet. Nyckelord för den forskning som han har bedrivit är historiemedvetande, historiekultur, historiebruk, hjältedyrkan, identitet och nationalism. Ulf Zander disputerade 2001 på avhandlingen Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekel till sekelskifte. Zander är verksam inom historiedidaktik och har framför allt intresserat sig för hur historia har förmedlats i den breda offentligheten och i olika slags bildframställningar. I det senare fallet har det kommit till uttryck i ett stort antal artiklar om monument respektive film och historia samt i boken Clio på bio.Om amerikansk film, historia och identitet (2006). Han har även analyserat andra världskrigets och förintelsens betydelse efter 1945, bland annat i Förintelsens röda nejlika. Raoul Wallenberg som historiekulturell symbol.

Skissernas Museum följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande coronaviruset.
Här kan du läsa mer om de anpassningar museet gör med anledning av pandemin.

Kommande evenemang