Peter Linde, modeller till skulpturer av Karin Boye, 1986/1987. Foto: Magnus Borgkvist Johansson

Minne och monument: Visningar

Entréavgift till museet. Förbokning krävsFörboka din plats på Billetto.se
Visningar varje hel timme. Välj din tid när du bokar!


I Minne och monument visas skisser och modeller till monument, minnesmärken och minnesplatser från 1900-talets början fram till idag. I tusentals år har människan uppfört minnesmärken och monument, framför allt över personer som av sin samtid, eller med andra epokers dominerande värderingar, har ansetts som framstående. Att uppföra monument är ett uttryck för makten att välja hur historien ska skildras. Vilka personer och händelser finns representerade i våra gemensamma rum och vilka berättelser har valts bort? Dessa frågor är mer aktuella än någonsin och den roll som monument och minnesmärken spelar är idag ett hett debattämne.

Välkommen till en guidad visning i utställningen Minne och monument!

Skissernas Museum följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande coronaviruset.
Här kan du läsa mer om de anpassningar museet gör med anledning av pandemin.

Kommande evenemang