Arkivskåpet, Svenska salen. Foto Åke E:son Lindman.

Museet på en kvart

En 15-minuters introduktion till museet, samlingen och pågående utställningar. Introduktionen är på svenska och ingår i entrébiljetten, samling i Svenska salen.

Tisdag – fredag kl. 13.00-13.15

Kommande evenemang