Samtal online! Spår av en skiss

Livesänt samtal online! Här hittar du samtalet på Zoom.

Ett samtal om skissens mening och möjligheter som skapande och pedagogiskt verktyg. Reflektioner kring hur handen leder tanken, hur olika sätt att se och olika sätt att arbeta med det tillfälliga och det snabba öppnar för nya möjligheter. Vilka betydelser kan avsiktliga ofärdigheter ha i en process, i analys och förståelse, för samarbete och i test och prototyper? Vilka utrymmen för avsiktliga ofärdigheter skulle kunna finnas i ett samhälle och vad skulle det innebära för medborgarna? Hur skulle avsiktlig ofärdighet kunna påverka stadsutveckling, demokrati och delaktighetsprocesser?

Samtalet utgår i från det arbete som produktdesignstudenter på Malmö universitet har genomfört kring skissens villkor och kvalitet i arbetet med objekt och rum.

Samtalet leds av Pernilla Glaser.

Gäster:
Elin Engström
designer på Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign – faciliterar förändringsprocesser i trassliga och komplexa utmaningar som involverar flera aktörer. Tillsammans med individer, praktiker och beslutsfattare testar vi vilka små och stora förändringar vi kan göra som skapar värde. Vi utforskar och bygger metodik för att synliggöra flera perspektiv och förstå förändring i komplexitet.

Jenny Althoff
lektor på Konstfack, hennes praktik utgår från konstnärliga, designdrivna och pedagogiska erfarenheter. Utifrån ekologiska och sociala perspektiv forskar, undersöker och prövar hon gärna alternativa möjligheter tillsammans med andra.

Jonas Larsen konstnär, designer och adjunkt design vid Malmö universitet

Charlotte Asbjorn-Sörensen designer och forskare inom materialvalsprocesser adjunkt design vid Malmö universitet

Marit Lindberg konstnär och adjunkt arkitektur vid Lunds universitet

Kommande evenemang