Foto: Erik Hannerz

Paneldebatt: Rädslan för det oordnade – att arbeta med graffiti i gaturummet

Entréavgift till museet.
Fri entré för studenter, personer under 25 och anställda vid Lunds universitet.

Där andra europeiska städer har öppnat upp för såväl öppna graffiti-väggar, beställda muraler, och graffiti-festivaler kännetecknas fortfarande diskussionen i svenska kommuner om graffitins vara eller inte vara av en osäkerhet men också av stora skillnader. Politiska och polisiära utspel ställs mot det konstnärliga och medborgerliga. Var går egentligen gränsen mellan det legala och illegala, mellan konst och skadegörelse och mellan det konstnärliga och subkulturella, och vad säger forskningen?

Följ med på en djupdykning i graffitins roll i staden, som smuts, utsmyckning, uttryck och som brottsgenererande. Panelen består av konstvetare Jacob Kimvall (Konstfack) – expert på svensk graffiti som i över 20 år skrivit om Stockholms stads berömda Nolltolerans – Emma Gerdien från Kulturförvaltningen, Borås Stad – som har lång erfarenhet av att arbeta med öppna graffitiväggar som en del av staden – samt sociologen Erik Hannerz (Lunds universitet) – som forskat om subkulturella grupper i staden med utgångspunkt i Skåne.

Foto: Erik Hannerz

Kommande evenemang