Rumsomvandlande installation av arkitektstudenter, Lunds universitet

Birgit Rausings sal lämnas helt i händerna på studenterna på Arkitektskolan vid Lunds universitet. Med inspiration från den pågående utställningen …en gränslös verklighet som evighetens trädgårdar… av den kubanske konstnären Carlos Garaicoa och installations- och ljuskonstnärer som Olafur Eliasson utforskar de hur upplevelsen av ett rum kan förändras.

Kommande evenemang