Vem får gestalta det offentliga rummet? Ett samtal om offentlig konst på konstnärens villkor

Entréavgift till museet. Förbokning krävsBoka din biljett på Billetto.se

I december 2020 utlyste Konstnärscentrum Syd via Plattform KcSyd ett Open Call om fem skissbidrag för att stödja konstnärligt arbete i offentligheten och att synliggöra idéer om offentlig konstnärlig gestaltning som inte styrs av en officiell beställare. När utlysningen stängde hade över 90 ansökningar kommit in. Det stora intresset är ett tydligt tecken på att det behövs fler offentliga uppdrag för konstnärer, samt att utformningarna av dessa uppdrag måste fortsätta diskuteras utifrån konstnärernas villkor.

I ett publikt samtal i anslutning till utställningen Open Call möts utlysningens jury och berättar mer om processen kring utlysningen och skisserna som ställs ut på Skissernas Museum. Vi diskuterar varför utlysningen spelar roll, och hur strukturerna bakom offentliga utlysningar ser ut idag.

Medverkande i samtalet är C. Grace Chang (curator, Skånes konstförening), Jamila Drott (konstnär, Plattform KcSyd) och Jan Marius Kiösterud (konstnär, Plattform KcSyd).

Samtalet är på svenska och engelska.

UtställningenOpen Call visas till den 5 september i Gallerigången.

Skissernas Museum följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande coronaviruset.
Här kan du läsa mer om de anpassningar museet gör med anledning av pandemin.

Kommande evenemang