SLU Alnarp: Dialog med en plats

Entréavgift till museet.
Fri entré för studenter, unga under 25 och anställda vid Lunds universitet.

Landskapsarkitekturstudenter från SLU i Alnarp visar denna kväll arbeten från kursen Dialog med en plats på temat Rummets anatomi.

Rum och platser har specifika egenskaper av både fysiska och mentala slag. De kan definieras med skärningspunkters komplexa förhållande till sin omgivning och de kan identifieras i mötet mellan luft och materia. Tydliga karaktärer skapas av inbuktningar och utbuktningar, i vikningar av plan, skala och proportioner. Relationen till mänsklig fysisk och mental närvaro – generationsberättelser, har betydelse för vår varseblivning om rum och platsers specifika egenskaper. Dessa är ofta mycket komplexa. Alla våra sinnesintryck måste tas i beaktande.

Ekologiska, kulturella och socioekonomiska aspekter bör registreras för en insiktsfull analys vilka skapar förutsättningar för en hållbar gestaltning.

En rumslig omgestaltning lämnar avtryck och öppnar för nya egenskaper, som flätas samman med en ursprunglig plats struktur, men kan också innebära att platsens tidigare kännetecken ändras och skapar nya kopplingar.

Utifrån dessa aspekter har studenterna tagit sig an uppgiften att närma sig den nya stadsdelen Västerbro i Lund. I kursen Dialog med en plats, har studenterna med hjälp av tolkningsmodeller och konceptuella resonemang skapat en djupare förståelse för området.


Kommande evenemang