Foto: Johan Persson

Temavisning: Konst och hälsa

Entréavgift till museet.
Fri entré för studenter, unga under 25 och anställda vid Lunds universitet.

Välkommen på en temavisning om konst och hälsa!

Att konst och kultur har en läkande effekt visste redan de gamla grekerna. Idag har vi forskningsresultat som pekar på konstens positiva verkan. Konstupplevelser kan minska risken för depression och öka kroppens motståndskraft mot infektioner och autoimmuna sjukdomar. Konst kan alltså vara såväl hälsoförebyggande som helande. Men hur har konstnärer själva sett på livets olika faser, hälsa och ohälsa? Och hur tänker konstnärer när de skapar verk specifikt för vårdmiljöer?

Under hösten fokuserar Skissernas Museum, tillsammans med övriga verksamheter inom Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM), på temat ”Konst och hälsa”.

Kommande evenemang