Temavisning med Johannes Ellebrant

Arkitekturens lager - Temavisning med Johannes Ellebrant, masterstudent i arkitektur vid Arkitekthögskolan i Lund.

En visning om modern arkitekturhistoria med utgångspunkt från Skissernas Museums olika byggnader och rum samt några utvalda verk med kopplingar till arkitekturen. I visningen vävs också frågan in om skönhet har ett egenvärde i arkitektur och konst?

Under hösten 2017 genomför Skissernas Museum ett pilotprojekt som går ut på att engagera studenter från olika fakulteter vid Lunds universitet som guider på museet. Genom att engagera studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon och museet kan erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse. 


Kommande evenemang