Studentguide Johan K. Jensen Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Temavisning med studentguide

Följ med på temavisning med en av museets studentguider!

Studenterna kommer från olika fakulteter vid Lunds universitet. Genom att erbjuda visningar med studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon, och museet erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Temavisning med Jacob Andersson, student på psykologiprogrammet, Lunds universitet.

Prata om känslor - i konst och terapi.
Våra känslor kan i bästa fall vara våra inre vägvisare. Då hjälper de oss att bli förstådda och att förstå andra. För de allra flesta, men särskilt vid vissa psykiatriska åkommor kan förståelsen inåt och utåt ibland brista. Med utgångspunkt i forskaren Paul Ekmans sex grundemotioner är den här visningen en utforskning av konstnärliga uttryck av både glädje, ilska och sorg.

Visningen är på 30-45 minuter och ingår i entrébiljetten.


Kommande evenemang