Visning med studentguide. Foto: Skissernas Museum

Temavisning med studentguide

Modernitetens olika ansikten - Temavisning med Vladimir Okhnich som läser masterprogrammet i tillämpad kulturanalys. 

Visningen tar utgångspunkt i modernitetens stora samhällsbyggen och drömmar som aldrig förverkligades, om olika sätt att se på historien och försök att rätta stora misstag, om det moderna livet och vikten av att hitta sig själv. Visningens milstolpar är Världsutställningen i Paris 1937, tävlingen om utformningen av en ridå för Förenta Nationerna och Berlinmurens fall. 

Max antal deltagare 15, först till kvarn gäller. Visning ingår i entrébiljetten. 

Kommande evenemang