Studentguide Johan K. Jensen Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Temavisning med studentguide: Arkitekturens lager

Följ med på temavisning med en av museets studentguider!

Studenterna kommer från olika fakulteter vid Lunds universitet. Genom att erbjuda visningar med studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon, och museet erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Temavisning med Cornelia Valentin, student på Arkitektskolan, Lunds universitet.

Vilka olika tidslager går att se i Skissernas Museum och vad representerar de? Den här visningen tar upp relationen mellan arkitektur, rumslighet och den skapande processen.

Visningen är på 30-45 minuter och ingår i entrébiljetten.

Kommande evenemang