Studentguide Johan K. Jensen Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Temavisning med studentguide: Arkitekturens lager

Följ med på temavisning med en av museets studentguider!

Studenterna kommer från olika fakulteter vid Lunds universitet. Genom att erbjuda visningar med studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon, och museet erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Temavisning med Cornelia Valentin, student på Arkitektskolan, Lunds universitet.

Skissernas Museum består av sex byggnader från olika tidsperioder. Den här visningen tar upp relationen mellan arkitektur, konst och den skapande processen, med utgångspunkt i museets arkitektur.

Visningen är på 30-45 minuter och ingår i entrébiljetten.

Kommande evenemang